Uznesenie č. 33/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič

Čiastka 8/1989
Platnosť od 30.03.1989 do27.08.1990
Záväznosť od 30.03.1989
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené