Uznesenie č. 33/1989 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič

Čiastka 8/1989
Platnosť od 30.03.1989 do27.08.1990
Záväznosť od 30.03.1989
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

33

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 16. marca 1989

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 40 Halič a určuje deň ich konania na 15. apríla 1989.

V. Šalgovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené