Uznesenie č. 30/1989 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku

Čiastka 8/1989
Platnosť od 30.03.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené