Vyhláška č. 205/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 39/1979 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1990 - 30.04.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1990 - 30.04.1990

Pôvodný predpis

30.12.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené