Vyhláška č. 204/1989 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené