Vyhláška č. 203/1989 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené