Vyhláška č. 198/1989 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1990

Pôvodný predpis

30.12.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené