Vyhláška č. 195/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989 do30.05.1991
Účinnosť od 01.02.1991 do30.05.1991
Zrušený 195/1991 Zb.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené