Vyhláška č. 192/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu

Čiastka 38/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené