Ústavný zákon č. 161/1989 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Účinnosť od 28.12.1989

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené