Vyhláška č. 143/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o zmluve o príprave prepráv železničných vozňových zásielok

Čiastka 32/1989
Platnosť od 14.12.1989 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené