Vyhláška č. 121/1989 Zb.Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu

Čiastka 28/1989
Platnosť od 30.10.1989
Účinnosť od 01.12.1989

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.1989

Pôvodný predpis

30.10.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené