Nariadenie vlády č. 116/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku

Čiastka 28/1989
Platnosť od 30.10.1989 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1999
Zrušený 100/1988 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1990 - 31.12.1999 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1990 - 31.12.1999

Pôvodný predpis

30.10.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené