Vyhláška č. 108/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989 do31.03.2002
Účinnosť od 18.10.1989 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.10.1989 - 31.03.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

18.10.1989 - 31.03.2002

Pôvodný predpis

18.10.1989
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené