Vyhláška č. 57/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 300. výročiu narodenia Juraja Jánošíka

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do29.09.2000
Účinnosť od 01.05.1988 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1988 - 29.09.2000 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.1988 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

20.04.1988
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené