Vyhláška č. 227/1988 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja

Čiastka 47/1988
Platnosť od 29.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené