Vyhláška č. 22/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva

(v znení č. 48/1988 Zb.)

Čiastka 3/1988
Platnosť od 29.02.1988
Účinnosť od 01.03.1988
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené