Zásady č. 213/1988 Zb.Zmena zásad vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1985, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky č. 289, č. 135/1985 Zb., schválená uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 19. júla 1988 č. 204

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1989

Pôvodný predpis

28.12.1988
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené