Nariadenie vlády č. 117/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

Čiastka 25/1988
Platnosť od 30.06.1988 do31.05.1992
Účinnosť od 01.10.1988 do31.05.1992
Zrušený 235/1992 Zb.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené