Zákon č. 97/1987 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1988

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1988 do31.12.1988

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1988 - 31.12.1988 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1988 - 31.12.1988

Pôvodný predpis

16.12.1987
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené