Uznesenie č. 55/1987 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 78 - Lučenec

Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do15.03.1990
Záväznosť od 29.06.1987
Záväznosť do 15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené