Vyhláška č. 4/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť

Čiastka 2/1987
Platnosť od 11.02.1987 do31.12.1990
Účinnosť od 01.03.1987 do31.12.1990
Zrušený 503/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené