Vyhláška č. 115/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o podnikovej veterinárnej službe

Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987 do15.01.1992
Účinnosť od 01.01.1988 do15.01.1992
Zrušený 11/1992 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené