Vyhláška č. 103/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987 do29.04.2002
Účinnosť od 31.12.1987 do29.04.2002
Uzavretie zmluvy 29.04.1987
Zrušený 296/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.1987 - 29.04.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.12.1987 - 29.04.2002

Pôvodný predpis

16.12.1987
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené