Vyhláška č. 90/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov

Čiastka 27/1986
Platnosť od 23.12.1986 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1987 do31.12.1989
Zrušený 211/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1987 - 31.12.1989 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1987 - 31.12.1989

Pôvodný predpis

23.12.1986
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené