Zákon č. 84/1986 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987

Čiastka 26/1986
Platnosť od 22.12.1986
Účinnosť od 01.01.1987
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené