Vyhláška č. 80/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách

Čiastka 25/1986
Platnosť od 19.12.1986 do28.02.1991
Účinnosť od 01.02.1987 do28.02.1991
Zrušený 80/1991 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené