Vyhláška č. 84/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úpravách pracovného času v rokoch 1986 až 1990

Čiastka 24/1985
Platnosť od 15.10.1985 do31.12.1990
Účinnosť od 15.10.1985 do31.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené