Rozhodnutie č. 38/1985 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 8. mája 1985

Čiastka 9/1985
Platnosť od 08.05.1985
Účinnosť od 08.05.1985

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.05.1985 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

08.05.1985

Pôvodný predpis

08.05.1985
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené