Vyhláška č. 31/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 250. výročiu úmrtia Petra Brandla

Čiastka 7/1985
Platnosť od 15.04.1985 do29.09.2000
Účinnosť od 31.05.1985 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené