Vyhláška č. 121/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1986 - 31.12.1988 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1986 - 31.12.1988

Pôvodný predpis

11.12.1985
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené