Uznesenie č. 97/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda

Čiastka 19/1984
Platnosť od 05.10.1984 do27.08.1990
Záväznosť od 05.10.1984
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

97

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 12. septembra 1984

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národého výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajská Streda

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 12 - Dunajká Streda a určuje ich deň konania na piatok 12. októbra a sobotu 13. októbra 1984.

Šalgovič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené