Vyhláška č. 92/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 17/1984
Platnosť od 13.09.1984 do30.09.1988
Účinnosť od 01.10.1984 do30.09.1988
Zrušený 151/1988 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené