Nariadenie vlády č. 60/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za rozvoj národných výborov

Čiastka 12/1984
Platnosť od 29.06.1984 do23.11.1990
Účinnosť od 01.07.1984 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené