Uznesenie č. 46/1984 Zb.Uznesenie predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 57 - Jaslovské Bohunice

Čiastka 9/1984
Platnosť od 30.05.1984 do15.03.1990
Záväznosť od 30.05.1984
Záväznosť do 15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené