Uznesenie č. 137/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialisticke republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia československej socialistickej republiky

Čiastka 30/1984
Platnosť od 14.12.1984 do28.02.1990
Záväznosť od 14.12.1984
Záväznosť do 28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené