Zákon č. 136/1984 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1985

Čiastka 30/1984
Platnosť od 14.12.1984 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1985
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené