Uznesenie č. 125/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánsky Ľupča

Čiastka 27/1984
Platnosť od 10.12.1984 do27.08.1990
Záväznosť od 10.12.1984
Záväznosť do 27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

125

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Z 13. novembra 1984

O vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánsky Ľupča

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 30 - Partizánsky Ľupča a určuje deň ich konania na sobotu 15. decembra 1984.

Gregor v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené