Vyhláška č. 7/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov v znení vyhlášky č. 165/1976 Zb., ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb.

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983
Účinnosť od 01.02.1983

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1983 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.1983

Pôvodný predpis

17.01.1983
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené