Vyhláška č. 61/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)

Čiastka 11/1983
Platnosť od 09.06.1983
Účinnosť od 09.06.1983
Uzavretie zmluvy 01.09.1970
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 11 ods. 1 platnosť 21. novembrom 1976. Pre Československú socialistickú republiku nadobudne Dohoda v súlade so svojím článkom 11 ods. 2 platnosť 13. aprílom 1983.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.06.1983 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

09.06.1983

Pôvodný predpis

09.06.1983
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené