Vyhláška č. 100/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách

Čiastka 22/1983
Platnosť od 06.10.1983 do30.06.1988
Účinnosť od 01.11.1983 do30.06.1988
Zrušený 90/1988 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené