Nariadenie vlády č. 9/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti

(v znení č. 112/1984 Zb.)

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982
Účinnosť od 01.01.1985

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1985 112/1984 Zb. Aktuálne znenie
01.02.1982 - 31.12.1984

Všetky časové verzie

01.02.1982

Pôvodný predpis

29.01.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené