Vyhláška č. 89/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách

(v znení č. 99/1982 Zb.)

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982 do31.08.1984
Účinnosť od 01.09.1982 do31.08.1984
Zrušený 87/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1982 - 31.08.1984 99/1982 Zb. Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.1982 - 31.08.1984

Pôvodný predpis

09.08.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené