Vyhláška č. 81/1982 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.09.1996
Účinnosť od 01.09.1982 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1982 - 30.09.1996 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.1982 - 30.09.1996

Pôvodný predpis

30.06.1982
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené