Redakčné oznámenie č. 71/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do31.12.1986
Zrušený 77/1986 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené