Opatrenie č. 7/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.02.1982 do30.09.1988
Zrušený 100/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 39/1982 Zb. z 31. marca 1982.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené