Nariadenie vlády č. 68/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

(v znení č. 178/1982 Zb.)

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 79/1986 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené