Vyhláška č. 64/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky

Čiastka 12/1982
Platnosť od 14.06.1982
Účinnosť od 29.06.1982
Uzavretie zmluvy 19.12.1981
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 16. marca 1982. Týmto dňom stráca platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganským kráľovstvom z 23. apríla 1961 vyhlásená č. 71/1962 Zb.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené