Uznesenie č. 53/1982 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982 do30.09.1988
Záväznosť od 11.05.1982
Záväznosť do 30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené