Zákon č. 52/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach

(v znení č. 140/1982 Zb., 126/1985 Zb., 106/1988 Zb.(nepriamo), 369/1990 Zb.(nepriamo), 542/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.2004
Zrušený 666/2004 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené